In memoriam Omerović Fadil

Fadil Omerović je rođen u Novom Selu, općina Zvornik, 28. 08. 1955. godine. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, a srednju stručnu školu u Zvorniku. Godine 1974. upisao se na Vojnu akademiju – smjer Geodetska služba, pri Centru visokih vojnih škola u Beogradu. Diplomirao je 1978. godine, nakon 8 semestara vojnog obrazovanja i uspješne odbrane diplomskog rada na temu: Kartografsko generalisanje naseljenih mjesta za razmjerni niz topografskih karata, iz naučne oblasti Kartografija. Tako je stekao visoko vojno obrazovanje, te je raspoređen na službu u Hidrografski institut ratne mornarice – Split.

Punih 15 godina proveo je u Odjeljenju za naučno-istraživački rad tog Instituta, na poslovima ekspedicijskog karaktera – istraživanje istočnojadranske obale, Jadranskog mora i podmorja. U tom periodu samostalno je uradio više naučnih i stručnih radova, studija, elaborata i karata, te sarađivao u nekoliko naučnih projekata. Uz rad se aktivno usavršavao, tako da je položio sve zakonom predviđene ispite za čin majora geodetske službe, te završio 10 semestara Geodetskog fakulteta na Univerzitetu u Beogradu. Diplomirao je na temu: Mogućnosti automatizovane generalizacije linijskih elemenata s posebnim osvrtom na generalizaciju obalne linije mora, i tako stekao zvanje diplomiranog inžinjera geodezije.

Postdiplomski studij iz Geografije – nastavni smjer, upisao je 1989. godine, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Naučni stepen magistra geografije stekao je 1996. godine, nakon završenog postdiplomskog studija i odbranom magistarskog rada iz oblasti Fizičke geografije na temu: Submarinski odnosi i dinamika mora na ušću Neretve. Iste godine izabran je u naučno-nastavno zvanje višeg asistenta za nastavni predmet Kartografija. Od 1997. godine, zaposlen je na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu. Uporedo s nastavnim  aktivnostima radio je na izradi doktorske disertacije iz naučne oblasti Fizička geografija pod naslovom: Reljef dna mora i priobalja u prostoru zaliva Neum-Klek. Nakon uspješne javne odbrane disertacije, koja je provedena 25. 10. 2002. godine, stekao je naučni stepen doktora geografskih nauka. U naučno-nastavno zvanje docenta izabran je 27. 03. 2003. godine, za nastavni predmet Kartografija na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli bio je angažovan na predmetima Kartografija, Geografski informacioni sistem i Matematička geografija.

Objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova.

Profesora Fadila Omerovića poznavao sam od studentskih dana. Prva znanja o kartografiji dobio sam od ovog velikog stručnjaka, usudio bih se reći najvećeg kartografa u Bosni i Hercegovini. Generacije geografa stekla su korisna znanja od njega. Danas predajem Kartografiju, Matematičku geografiju i Geografski informacioni sistem čemu je najviše doprinijelo znanje i specifičan način njegovog prijenosa na studente profesora Omerovića, kojem sam u početku rada na Univerzitetu bio asistent. Trudim se nastaviti tamo gdje je on stao. Bio je jednostavan čovjek, uvijek spreman na šalu, vrhunski pedagog, predavač kojeg su svi voljeli i cijenili. I u zadnjim danima života je ostao takav.

Nakon kratke i teške bolesti 27. 03. 2007. godine, u 52 godini života, preselio je na ahiret. Bosna i Hercegovina je izgubila jednog od najvećih stručnjaka iz kartografije u novijoj historiji, geografska nauka također.

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *