Sjećanje na život, rad i djelo Prof. dr. Ibrahima Bušatlije

Na Odsjeku za Geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u srijedu 20.02.2019. u 13.00 sati u sali br. 114, upriličen je skup pod nazivom:

Sjećanje na život, rad i djelo Prof. dr. Ibrahima Bušatlije

Skup je prigodnim riječima otvorio dr. sc. Semir Ahmetbegović, Voditelj studijskog odsjeka Geografija nakon čega je zamolio prisutne da se oda počast (minutom šutnje, učenjem Fatihe ili na neki drugi prikladan način), profesoru Ibrahimu Bušatliji. Prisutni studenti, profesori su se nakon toga upoznali sa impozantnom biografijom profesora Bušatlije od čega izdvajamo sljedeće:

Profesor Bušatlija je rođen 1930. u Vitini, općina Ljubuški gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju (nižu) i Učiteljsku školu završio je u Mostaru. Službovao kao učitelj u Podveležu, općina Mostar. Višu pedagošku školu – grupa geografija i historija – završio je u Sarajevu, školske 1950/1951. Nastavio je putem daljeg akademskog usavršavanja, pa je, kako izvori govore 1957. godine diplomirao na Filozofskom, kasnije Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na istom fakultetu i Univerzitetu je 1965. godine doktorirao. Uporedo sa nastavničkim radom radio je na svom stručnom i naučnom usavršavanju. Objavio je više naučnih i stručnih radova, studija, priručnika, udžbenika, među kojima su: “Kras Bosne i Hercegovine”, “Neum i bosansko primorje”, “Visoke planine BiH” i dr. Autor je tekstova i priloga te učesnik u izradi vrhunskog literaturnog djela  Enciklopedije Jugoslavije, separat za Socijalističku republiku Bosnu i Hercegovinu.

Pored fizičke geografije, prvenstveno geomorfologije, profesor Bušatlija, naročito u posljednjih dvadeset godina života i rada, se bavio i političkom geografijom. Bio je član je Geografskog društva BiH, kasnije Geografskog društva FBiH, Speleološkog društva BiH, učestvovao u radu asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99 i drugih.

Za života je odlikovan brojnim odlikovanjima i priznanjima. Odlikovan je Srebrenom plaketom Narodne tehnike, Spomen plaketom Geografskog društva BiH, Plaketom Univerziteta u Sarajevu, Priznanjem Speleološkog društva BiH i drugim.

Za profesora Bušatliju s pravom kažemo erudita, obrazovan, načitan, sklon dubokom razmišljanju, širokouman, spreman razmotriti i alternativne ideje i mišljenja, pažljiv promatrač, konstantno i aktivno svjestan različitosti kultura i vrijednosti. Bio je istaknut govornik, interesantan, ponekad i zabavan sa odmjerenim smislenim humorom. Često se pojavljivao i u televizijskim, uglavnom dokumentarnim emisijama,  a dao je i brojne intervjue. Posebno je bitno napomenuti da je bio istaknuti borac za suverenu i nedjeljivu Bosnu i Hercegovinu i njene granice.

Profesor Bušatlija je pomogao pri otvaranju Studijskog odsjeka geografija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1999. godine. Na našem fakultetu i odsjeku bio je predavač do akademske 2007. godine, na predmetima Fizičke geografije, uglavnom geomorfologije. Učestvovao je u nastavi postdiplomskog studija, pokrenutog 2004. godine koji su slušali većina današnjih profesora odsjeka za geografiju. Učestvovao je i u radu međunarodnih skupova i simpozija koje je organizovao Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli.

Pored redovne (kabinetske) nastave profesor Bušatlija je izvodio i učestvovao u realizaciji brojnih terenskih nastava na kojima su studenti slušali vrhunska predavanja iz geomorfologije, ali i drugih geografskih sadržaja. Pomagao je kandidatima pri izradi magistarskih i doktorskih disertacija, literaturom iz svoje bogate biblioteke te terenskim istraživanjima.

Od profesora Bušatlije smo čuli brojne anegdote. Često je tokom predavanja izgovarao iskrene i poučne poruke studentima i mlađim kolegama. Jedna od brojnih je “Profesori vole slušati sami sebe kroz učenička usta” ili “Geografija se piše nogama”.

U bosanskohercegovačkoj javnosti, naročito među njegovim studentima, ostat će upamćen kao omiljeni profesor i veliki čovjek.

Svoja sjećanja na profesora Bušatliju podijelili su mr. sc. Rusmir Djedović, profesor historije i geografije, Mersed Šljivić, profesor historije i geografije, dr. sc. Fadila Kudumović-Dostović i dr. sc. Alen Lepirica.

Sjećanje na profesora Ibrahima Bušatliju, zasigurno najvećeg bosanskohercegovačkog geografa, neće se ugasiti.

Odsjek za geografiju

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *